Committee Members

The Members of the Executive Committee, with effect from 24 March 2013:

President: Vassilis Mavrou

Vice President: Antonis Savvides

Treasurer: Costas Georgiou

Secretary: Andreas Louca


Androulla Bitis

Chrisanthi Yapani

Costas Christodoulou

Emilia Zannetou

George Mouktaris

Heracles Economides

Kalliopi Messiou

Kikis Christofides

Lia Papamichael

Maria Spyrou

Nicos Diplos

Nicos Savvides

Pampos Zannetou